Pakiet poufności (NDA)

399,00 

Szablony dla twórców SaaS, startup-ów i przedsiębiorców realizujących umowy z inwestorami, wspólnikami
i współpracownikami, z którymi dzielą się lub wymieniają się informacjami o istotnej dla nich wartości gospodarczej.

Przygotowane przez doświadczonych prawników.

Kategoria:

Opis

Jeśli zależy Ci na tym, aby chronić pomysł biznesowy oraz firmowe informacje przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem ich w inny celu niż ten, dla którego zostały udostępnione – zadbaj
o podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Mamy dla Ciebie starannie przygotowane dokumenty wraz z e szczegółowymi informacjami i instrukcjami, jak je prawidłowo wypełnić i podpisać.

W szablonach umów o zachowaniu poufności (NDA) znajdziesz postanowienia dotyczące m.in.:

 • informacji poufnych (definicja i wyłączenia)
 • obowiązków stron (zachowanie tajemnicy, zapewnienie niezbędnych środków gwarantujących poufność informacji poufnych)
 • zasad ujawniania informacji poufnych (zwolnienie z poufności)
 • zwrotu materiałów zawierających informacje poufne
 • odpowiedzialności za naruszenie poufności (w tym kary umowne)
 • ograniczeń dotyczących prawa własności (w tym własności intelektualnej)
 • zasad komunikacji stron i przetwarzania wzajemnie udostępnianych danych osobowych (w tym wzór klauzuli RODO)

Otrzymasz 

9 dokumentów:

 • szablon umowy o wzajemnym zachowaniu poufności – 3 dokumenty Word (rozszerzenie .docx): 
 • wersja polskojęzyczna z komentarzem i instrukcjami, 
 • wersja polskojęzyczna bez komentarza z zaznaczonymi miejscami do uzupełnienia, 
 • wersja anglojęzyczna bez komentarza z zaznaczonymi miejscami do uzupełnienia;
 • szablony umowy o jednostronnym zachowaniu poufności –  3 dokumenty Word (rozszerzenie .docx):
 • wersja polskojęzyczna dla pracownika (umowa o prace) polskojęzyczna z komentarzem
  i instrukcjami,
 • wersja polskojęzyczna dla współpracownika (B2B, umowa cywilnoprawna) lub partnera biznesowego polskojęzyczna z komentarzem i instrukcjami;
 • załącznik do umowy  – wzór klauzuli RODO do Umowy NDA  – 2 dokumenty Word (rozszerzenie .docx) polskojęzyczne z komentarzami:
 • wersja do umowy NDA ze współpracownikiem/pracownikiem (art. 13 RODO) – wersja polskojęzyczna z komentarzem,
 • wersja do umowy NDA z partnerem biznesowym dot. danych osobowych pracowników, współpracowników lub innych osób reprezentujących partnera biznesowego przy realizacji umowy (art. 14 RODO) – polskojęzyczna z komentarzem,
 • informację o umowie poufności (NDA) –  1 dokument PDF 

Szablony dokumentów NDA to wygodna i tańsza alternatywa dla indywidualnej usługi prawnej.

Kompleksowo przygotowane dokumenty wymagają jedynie uzupełnienia informacji w zaznaczonych miejscach i dostosowania do własnych potrzeb. Szczegółowe wyjaśnienia oraz instrukcje zostały zamieszczone w formie komentarzy zamieszczonych na marginesach i pozwalają na samodzielne wypełnienie dokumentów.